آرشیو اخبار

چهارمین دوره فنی پتانک به اهتمام انجمن پتانك كارگران كشور در همدان برگزار گردید

برگزاری چهارمین دوره فنی پتانک

دومین دوره مسابقات قهرمانی پتانک کارگران کشور با حضور 372 شرکت کننده در همدان پایتخت بولس و پتانک ایران سازماندهی گردید

روز نخست دومین قهرمانی پتانک کارگران کشور در همدان

مصطفی سلجوقی سرپرست انجمن پتانک کارگران استان خراسان رضوی شد

انتصاب سرپرست انجمن پتانک کارگران استان خراسان رضوی

تقدير از حامى مالى مسابقات قهرمانى پتانك کارگران کشور توسط رئيس فدراسيون ورزش كارگرى و مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان برگزار گردید.

تقدیر از اسپانسر انجمن، حاج محمد علی منوچهری

طیبه افشار سرپرست کمیته فرهنگی و توسعه همگانی انجمن پتانک کارگران جمهوری اسلامی ایران شد

انتصاب سرپرست کمیته فرهنگی و توسعه همگانی انجمن پتانک کارگران کشور

معصومه سعیدیان سرپرست حوزه دبیری انجمن پتانک کارگران جمهوری اسلامی ایران شد

انتصاب سرپرست حوزه دبیری انجمن پتانک کارگران کشور

دکتر محمودرضا تقی‌زاده سرپرست کمیته داوران و مربیان انجمن پتانک کارگران جمهوری اسلامی ایران شد

انتصاب سرپرست کمیته داوران و مربیان انجمن پتانک کارگران کشور

شهره رجبی سرپرست کمیته آموزش و پژوهش انجمن پتانک کارگران جمهوری اسلامی ایران شد

انتصاب سرپرست کمیته آموزش و پژوهش انجمن پتانک کارگران کشور

دکتر جاسم منوچهری بنیانگذار ورزش‌های بولس و پتانک در ایران، عضو هیأت اجرایی کنفدراسیون بولس قاره آسیا شد

در مجمع عمومی و انتخابات هیأت اجرایی کنفدراسیون بولس آسیا صورت گرفت

مسابقات قهرمانی پتانک کارگری استان تهران در شهرستان پردیس برگزار شد.

برگزاری اولین دوره قهرمانی پتانک کارگری استان تهران

احداث و تجهیز زمین پتانک در پردیس به اهتمام انجمن پتانك پايتخت صورت گرفت.

احداث زمین پتانک در پردیس

سومین دوره آموزشی پتانک در تهران، شهرستان پردیس برگزار شد.

برگزاری سومین دوره فنی پتانک