آرشیو اخبار

روسای انجمن‌های استان‌های مازندران و یزد منصوب و مشغول به کار شدند

 انتصاب روسای انجمن‌های دو استان کشور

برنامه قطعی سیزدهمین دوره مسابقات قهرمانی بولس و پتانک کشور منتشر شد

بخشنامه سیزدهمین دوره مسابقات کشوری

دکتر زنگنه اسدی مشاور پژوهشی انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران شد

انتصاب مشاور پژوهشی انجمن

اعضای هیأت اجرایی کنفدراسیون بین‌المللی بولز در اولین نشست 2023 خود گردهم آمدند

نشست عالی‌ترین رُکن اجرایی کنفدراسیون بین‌المللی بولز

ناهید رضوانی مدیر رشته‌های ورزشی انجمن بولس و پتانک ایران شد

انتصاب مدیر رشته‌های ورزشی انجمن

رئیس انجمن‌ استان‌ اصفهان منصوب و مشغول به کار شد

 انتصاب رئیس انجمن‌ استان اصفهان

دکتر امین ابراهیمیان مشاور فنی رئیس انجمن و رئیس کمیته مربیان انجمن بولس و پتانک ایران شد

انتصاب مشاور فنی و رئیس کمیته مربیان انجمن

معصومه منوچهری خزانه‌دار انجمن بولس و پتانک ایران شد

انتصاب خزانه‌دار انجمن

دکتر طیبه افشار نایب رئیس دوم انجمن بولس و پتانک ایران شد

انتصاب نایب رئیس دوم انجمن

روسای انجمن‌های استان‌های تهران، خراسان رضوی و فارس منصوب و مشغول به کار شدند

انتصاب روسای انجمن‌های سه استان کشور

دکتر محمدرضا شهابی کاسب رئیس کمیته آموزش و پژوهش انجمن بولس و پتانک ایران شد

انتصاب رئیس کمیته آموزش و پژوهش انجمن

معصومه سعیدیان دبیرکل انجمن بولس و پتانک ایران شد

انتصاب دبیرکل انجمن