آرشیو اخبار

نمایندگان انجمن بولس و پتانک کشورمان عضو کمیته‌های انضباطی و ورزشکاران فدراسیون جهانی شدند

کسب دو کرسی بین‌المللی برای ایران

ترکیب جدید شورای فنی انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران با احکام رئیس انجمن منصوب و مشغول به کار شدند

انتصاب اعضای شورای فنی انجمن بولس و پتانک

روسای انجمن‌های استان‌های قم و سمنان منصوب و مشغول به کار شدند

 انتصاب روسای انجمن‌های دو استان کشور

عالی‌ترین رُکن اجرایی انجمن بولس و پتانک ایران آخرین جلسه خود در سال 1401 را برگزار کرد

برگزاری جلسه هیأت رئیسه انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران

سیزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران انتخابی تیم‌های ملی زنان و مردان به میزبانی ساری سازماندهی شد

پایان موفقیت‌آمیز سیزدهمین آوردگاه ملی انجمن بولس و پتانک

عالی‌ترین رُکن تصمیم‌گیر انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران در ساری تشکیل جلسه داد

پانزدهمین مجمع عمومی انجمن بولس و پتانک ایران

آخرین مرحله از تمرینات آماده‌سازی تیم منتخب پتانک استان اصفهان جهت حضور در مسابقات ساری برگزار شد

حضور مدرس انجمن در تمرینات تیم پتانک استان اصفهان

روسای انجمن‌های استان‌های همدان و کرمان منصوب و مشغول به کار شدند

 انتصاب روسای انجمن‌های دو استان کشور

نایب رئیس اول انجمن از محل تمرینات بولس و پتانک استان فارس در باغ جنت بازدید کرد

بازدید سرزده نایب رئیس انجمن از تمرینات استان فارس

روسای انجمن‌های استان‌های مازندران و یزد منصوب و مشغول به کار شدند

 انتصاب روسای انجمن‌های دو استان کشور

برنامه قطعی سیزدهمین دوره مسابقات قهرمانی بولس و پتانک کشور منتشر شد

بخشنامه سیزدهمین دوره مسابقات کشوری

دکتر زنگنه اسدی مشاور پژوهشی انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران شد

انتصاب مشاور پژوهشی انجمن