آرشیو اخبار

محبوبه مرادی سرپرست انجمن پتانک کارگران استان قم شد.

 انتصاب سرپرست انجمن پتانک کارگران استان قم

مجمع عمومی و انتخابات هیات اجرائی کنفدراسیون بین‌المللی بولس در سوئیس برگزار می‌شود

مجمع عمومی و انتخابات کنفدراسیون بین‌المللی بولس برگزار می‌شود

مرتضی اسماعیل دوست سرپرست انجمن پتانک کارگران استان گیلان شد.

 انتصاب سرپرست انجمن پتانک کارگران استان گیلان

گردشگران فرانسوی با حضور در جشنواره فرهنگی ورزشی شهردارى اصفهان، پتانک را با مديران انجمن پتانك كارگران تجربه كردند.

تجربه پتانک براى گردشگران فرانسوی در جشنواره فرهنگی ورزشی شهردارى اصفهان

معرفی و آموزش پتانک در جشنواره فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان با استقبال پرشور شهروندان اصفهانی صورت گرفت.

پتانک در جشنواره فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان

مسابقات پتانك دانشجويان علوم پزشكى جيرفت به اهتمام انجمن پتانك كارگران استان كرمان برگزار شد

برگزاری مسابقات پتانک دانشجویی به مناسبت روز جوان در کرمان

از مداليست طلاى المپياد فرهنگى ورزشى زنان كارگر كشور در رشته پتانك تجليل شد.

با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى صورت گرفت

از قهرمانان فرا ملی ورزش استان همدان با حضور مدیران ارشد وزارت ورزش در همدان تجليل شد.

 ‎با حضور مديران ارشد وزارت ورزش و جوانان صورت گرفت

در ادامه مسابقات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان، نفرات برتر بانوان مسابقات پتانک مشخص شد.

نفرات برتر مسابقات تریپل بانوان دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان مشخص شد.

به مناسبت اعیاد شعبانیه و افتتاح زمین پتانک دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمان، یک دوره مسابقات پتانک دانشجویی در این دانشگاه برگزار شد.

برگزاری مسابقات پتانک دانشجویی استان کرمان

خانم فاطمه حيدرى سرپرست محترم انجمن پتانک کارگران استان تهران، درگذشت مادرگراميتان را تسليت مى گوييم.

تسلیت

۲۷ فروردین ۱۳۹۷، با حضور روسای انجمن پتانک کارگری استان اصفهان، تقویم ۶ ماه نخست سال جارى تنظيم شد.

‎نشست مدیران استان اصفهان و تنظیم تقویم ۶ ماه نخست سال ۹۷
ویدئو
صفحات مجازی
آرشيو اخبار