آرشیو اخبار

ورزشکاران برتر سراسر کشور دوازدهمین سال تاسیس انجمن را جشن گرفتند

گردهمایی بزرگ انجمن در پایتخت تاریخ و تمدن ایران

کورس فنی پتانک به همت کمیته آموزش انجمن در تهران برگزار گردید

هفدهمین دوره فنی پتانک در ورامین

قهرمانی پتانک جهان با صدرنشینی فرانسه و تایلند در مجموع امتیاز جدول توزیع مدال، 12 تا 15 اردیبهشت ماه سال جاری در اسپانیا به کار خود پایان داد

فرانسه و تایلند بهترین‌های قهرمانی پتانک 2019 جهان

شانزدهمین دوره فنی بولس و پتانک با حضور جمعیتی بالغ بر 100 نفر در شهر تهران برگزار گردید

شانزدهمین دوره فنی پتانک در پایتخت

مجمع عمومی بولس و پتانک ایران با حضور اعضاء و دستور کار مشخص در شهر همدان برگزار گردید

سیزدهمین مجمع عمومی بولس و پتانک

کهن‌ترین شهر ایران به عنوان مرکز توسعه ورزش‌های بولس و پتانک آسیای میانه و غربی شناخته می‌شود

همدان مرکز توسعه استراتژیک بولس و پتانک

مسابقات جایزه نقدی 20 میلیون ریالی تحت عنوان "شب قهرمانان پتانک" در همدان برگزار می‌شود

مسابقات شب قهرمانان پتانک

خوزستان، همدان و تهران به ترتیب عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص داده و به عنوان برترین تیم‌های منتخب کشور در رشته‌های ورزشی بولس و پتانک شناخته شدند

رقابت‌های قهرمان قهرمانان پتانک کارگر کشور به کار خود پایان داد

مسابقات قهرمان قهرمانان پتانک کارگر کشور در همدان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی برگزار می شود.

 ‎چهارمین رویداد ملی پتانک پایان هفته جاری

تیم اجرايى پتانک استان تهران در مراسم خیابان ورزش منطقه ۵ پايتخت خدمات آموزشى رایگان ارایه کرد.

حضور پتانکی های پایتخت در خیابان ورزش منطقه ۵ استان تهران

110 نفر از علاقه مندان کرمانی ورزش پرمخاطب پتانک در سیزدهمین دوره فنی پتانک حضور یافتند

پانزدهیمن دوره فنی پتانک در شهر رفسنجان

چهاردهمین دوره فنی پتانک با حمایت مالی ایران خودرو و تلاش انجمن پتانک کارگران در استان زنجان سازماندهی شد.

چهاردهمین دوره فنی پتانک در شهر زنجان