آخرین اخبار

اعضای هیأت اجرایی کنفدراسیون بین‌المللی بولز در اولین نشست 2023 خود گردهم آمدند

نشست عالی‌ترین رُکن اجرایی کنفدراسیون بین‌المللی بولز

ناهید رضوانی مدیر رشته‌های ورزشی انجمن بولس و پتانک ایران شد

انتصاب مدیر رشته‌های ورزشی انجمن

رئیس انجمن‌ استان‌ اصفهان منصوب و مشغول به کار شد

 انتصاب رئیس انجمن‌ استان اصفهان

دکتر امین ابراهیمیان مشاور فنی رئیس انجمن و رئیس کمیته مربیان انجمن بولس و پتانک ایران شد

انتصاب مشاور فنی و رئیس کمیته مربیان انجمن

معصومه منوچهری خزانه‌دار انجمن بولس و پتانک ایران شد

انتصاب خزانه‌دار انجمن

دکتر طیبه افشار نایب رئیس دوم انجمن بولس و پتانک ایران شد

انتصاب نایب رئیس دوم انجمن

روسای انجمن‌های استان‌های تهران، خراسان رضوی و فارس منصوب و مشغول به کار شدند

انتصاب روسای انجمن‌های سه استان کشور

دکتر محمدرضا شهابی کاسب رئیس کمیته آموزش و پژوهش انجمن بولس و پتانک ایران شد

انتصاب رئیس کمیته آموزش و پژوهش انجمن

معصومه سعیدیان دبیرکل انجمن بولس و پتانک ایران شد

انتصاب دبیرکل انجمن

علی اکبر سلطانی برهمن سرپرست کمیته انتصابات انجمن بولس و پتانک ایران شد

انتصاب سرپرست کمیته انتصابات انجمن

انجمن بولس و پتانک ایران در کنار بیش از یکصد سازمان ورزشی ملی دیگر، به فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی پیوست

فصل جدید فعالیت‌های انجمن بولس و پتانک ایران

دکتر جاسم منوچهری طی نشستی در خصوص مسائل منطقه و موضوعات شورای المپیک آسیا با کلود آزما گفتگو کرد

نشست کلود آزما با مدیرکل توسعه کشورهای منطقه